Omhoog

 

 

 

 

 

 

Voor een rustige wandeling in een mooie natuurlijke omgeving raden wij u de volgende bestemmingen aan........

Sarsven en Banen

Sarsven/ de Banen


 

 

 

Impressie
Ten zuidoosten van Nederweert-Eind liggen drie vennen van Het Limburgs Landschap, het Sarsven, de Banen en de Schoorkuilen. Deze vennen worden omringd door verlandingszones, bossen en graslanden. De totale oppervlakte van het gebied beslaat 173 ha. Er is een enorm contrast tussen de Banen en het Sarsven. Het eerste ven is in 1992 gerestaureerd en in 1998 is het uitgebreid met een noordelijke uitloper: Op een deel van de oever is de verlandingsvegetatie teruggedrongen en is de voor vennen natuurlijke waterhuishouding hersteld. De Banen heeft een zeldzame begroeiing met soorten uit het oeverkruidverbond. Het Sarsven daarentegen is nog steeds een voedselrijk ven. Behalve vennen heeft het gebied echter nog meer te bieden. Vooral rond de Banen komen wilgenstruwelen, ingebed in drogere bossen voor. Naast deze bossen, liggen beschutte, afwisselend ruige en grazige vegetaties. In de omgeving van het Kanaal Wessem-Nederweert zijn eind jaren '90 40 hectare nieuwe gronden verworven. Op deze gronden zal een natuurherstelproject worden uitgevoerd. Een voorproefje hiervan is de Schoorkuilen. Dit is een recent hersteld ven, dat al tientallen jaren geheel met wilgenstruweel was dichtgegroeid.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden
Buslijn 74 van Roermond naar Stramproy passeert het Sarsven en de Banen. Door het gebied lopen enkele paden die voor wandelaars vrij toegankelijk zijn. Langs de zuidoostoever van de Banen is een vogelobservatiehut aanwezig, die een prima uitzicht biedt over het ven. Bij het noordelijk deel van de Banen is een vogelkijkwand aanwezig. De hut en vogelkijkwand zijn bereikbaar vanaf het wandelpad dat start aan de Banendijk. De Schoorkuilen en de terreinen langs de Einderbeek zijn vanaf openbare wegen goed te overzien.

Sarsven/De Banen

 

De Groote Peel

Het Nationaal Park De Groote Peel heeft een omvang van ruim 2300 hectare. Daarvan is ongeveer 1400 hectare van het staatsbosbeheer en ongeveer 900 hectare van de gemeente Asten. De Groote Peel werd in 1985 ingesteld als Nationaal Park in oprichting, op advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken. Het werd definitief in het jaar 1993. De definitieve instelling geschiedde in het voorjaar van 1993. In de tussentijd heeft het overlegorgaan, bestaande uit eigenaren, beheerders en bestuurders, de gelegenheid gehad om tot een gemeenschappelijke aanpak van beheer en inrichting te komen. . Dit heeft geleid tot een (overkoepelend) beheers- en inrichtingsplan voor het gehele parkgebied, dat de basis biedt voor alle activiteiten en projecten in de sfeer van natuurbeheer, natuurontwikkeling, educatie en voorlichting en natuurgerichte recreatie. De landelijke nationale parkendoelstellingen in hun onderlinge samenhang komen hierin tot hun recht en waarborgen een duurzame veiligstelling en ontwikkeling van het Nationaal Park De Groote Peel. Het plan is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het vormt de basis voor de definitieve instelling tot Nationaal Park, die in het voorjaar van 1993 plaatsvond. De formele goedkeuring van het beheers- en inrichtingsplan houdt ook in dat de rijksoverheid financiŽle middelen beschikbaar stelt die nodig zijn om de meerwaarde van een nationaal park te bereiken.

Voor meer informatie over "De Groote Peel" Klik op de onderstaande afbeelding.